Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 53
Arbejdssted / Workplace Grundfos A/S
Uddannelse / Education Akademiingeniør
Retning / Field Akademiingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm
Hvem er jeg?
Jeg har været ingeniør i 27 år og aktivt i IDA i 16 år.
De sidste 15 år i Grundfos har jeg arbejdet indenfor produktudvikling primært med simulering af varme-, styrke- og produktionsforhold for nye produkter.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg oplever ofte at ingeniører bliver bremset i deres virken så det har altid drevet mig at øge pladsen for ingeniørers kreativitet.
Jeg har arbejdet i Grundfos' virksomhedsgruppe i mange år - de sidste 7 som formand. Det har altid været et fokusområde for mig at forbedre ingeniørers forhold. Mindre administrative lænker og mere plads til nye ideer!
Hvorfor skal man stemme på mig?
De sidste mange år ser jeg en markant stigning i problemer med trivsel på arbejdspladsen - ofte med stress til følge. De fleste vil gerne gøre noget ved det men ved ikke hvordan. Her vil jeg arbejde på at fremme moderne ledelse med fokus på trivsel - så ingeniører igen får luft til at arbejde for det de er bedst til: Innovation.
Who am I?
I have been an engineer for 27 years and been active in IDA for 16 years.
For the last 15 years in Grundfos, I have worked in product development primarily with simulation of heating, strength and production conditions for new products.
Why am I a candidate?
I often experience that engineers are slowed down in their work so it has always driven me to increase the breathing room for engineers' creativity.I have worked in Grundfos' IDA group for many years - the last 7 as chairman. It has always been my focus area to improve the engineers' working conditions. Less administrative shackles and more space for new ideas!
Why should you vote for me?
For the past many years, I see a significant increase in problems with well-being in the workplace - often resulting in stress. Most would like to do something about it but don't know how. Here I will work to promote modern management with a focus on well-being, so engineers get room to work for what they are best at once again: Innovation.