Jens Peder Ulfkjær

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 55
Arbejdssted / Workplace Aarhus Universitet, Navitas
Uddannelse / Education Ph.D.
Retning / Field Bygning
Hvem er jeg?
Jeg er fællestillidsmand på Århus Universitet samt formand for Byggeteknisk gruppe Ø.

Jeg stiller op for Fagforeningslisten til IDAs valg. Det gør jeg fordi Fagforeningslisten har fokus på at styrke fagforeningsarbejdet herunder tillidsrepræsentation og virksomhedsgrupper.

Vi står i en global virkelighed, der presser os til at tænke innovativt og bæredygtigt. Fagforeningslisten vil fastholde IDA’s fokus på FN’s 17 verdensmål i et strategisk perspektiv. IDA skal gå foran og sætte dagsorden for den politiske debat. IDA og IDAs medlemmer skal komme med konkrete operationelle løsninger, som kan flytte os henimod et bæredygtig samfund.

Med respekt for at passe på mennesker og miljø stiller jeg op for Fagforeningslisten.

Kandidater i