Anders Henry Nielsen

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 55
Arbejdssted / Workplace DTU Fysik
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm

Kandidater i