Lillian Petersen

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 70
Arbejdssted / Workplace Arbejdstilsynet
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Kemi
Hvem er jeg?
Jer er kemiingeniør fra 1974, som efter mange års arbejdsløshed alligevel fik mit drømmejob - i Arbejdstilsynet.

Og der har jeg været i mere end 36 år - nu med en arbejdstid på 22 timer om ugen, for det er hård at arbejde på en statslig arbejdsplads.

Jeg har været tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for kollegaerne - men også formand for fagforeningsklubben i Arbejdstilsynet igennem en 10 års periode og siden som formand for de statsansatte ingeniører i IDA-stat i 7 år. Pt. er jeg tillidsrepræsentantsuppleant.


Hvorfor stiller jeg op?
For at støtte fagforeningsdelen af IDA.

Jeg finder det uhyre vigtigt, at IDA går på flere ben - en teknisk, en social, men vigtigst for mig en fagforeningsdel, hvor medlemmerne får varetaget deres interesser i forhold til at være ansat, hvad enten det er i en offentlig virksomhed eller i en privat virksomhed.

Samtidig er det vigtigt, at også ligestillingen får bevågenhed i IDA. Og at kvinderne bliver synlige i IDA - som repræsentanter i IDAs beslutningsprocesser, men vigtigt at andelen af kvinder både i IDAs beslutningsprocesser og i Ingeniørfaget/-studierne afspejler andelen af kvinder i faget, men også at kvinder bare også kan det der med matematik, fysik, kemi, IT og alt det andet i ingeniørfaget. så flere kvinder søger ingeniørfaget i alle dets afskygninger.
Hvorfor skal man stemme på mig?
For at sikre at fagforeningsdelen stadig er en central del af IDA, samtidig med at der er en teknisk og social dimension af IDA.


Kandidater i