Michael Søgaard Jørgensen

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 63
Arbejdssted / Workplace Aalborg Universitet, FIB13
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Kemi
Hvem er jeg?
Jeg er forsker og underviser på  Aalborg Universitet i København inden for bæredygtig innovation og bæredygtig omstilling. Jeg er aktiv i de  fagtekniske bestyrelser for IDA Grøn Teknologi  og IDA Teknologivurdering. Jeg har deltaget i mange af IDA's temaår og bl.a. været med til  at udvikle IDA's klimaplan.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har været aktiv i IDA's fagtekniske arbejde i mange år og vil gerne være med til at påvirke IDA's politik på andre politikområder som uddannelse og innovation. Jeg synes IDA's politikker på disse områder bør videreudvikles til at afspejle behovet for uddannelser, der uddanner til mere komplekse og holistiske ingeniørkompetencer, herunder behovet for innovationsaktiviteter og -programmer baseret på brugerorienterede og systembaserede teknologiforståelser.


Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil  arbejde for
  • Videreudvikling af IDA's uddannelsespolitik
  • Videreudvikling af IDA's innovationspolitik
  • Bedre efteruddannelsesmuligheder for ingeniører
  • Stærkere samarbejde mellem IDA og andre fagforeninger

Who am I?
I am a researcher and teacher at Aalborg University in Copenhagen within  sustainable innovation and sustainable conversion. I am active in the  boards of IDA Green Technology and IDA Technology Assessment. I have participated in many of the IDA's thematic projects and, among other things, taken part in the development of IDA's climate plan.
Why am I a candidate?
I have been active in IDA's technical work for many years and would like to influence IDA's policy in other policy areas such as education and innovation. I think IDA's policies in these areas should be further developed to reflect the need for education for more complex engineering skills and the need for innovation activities and programs based on a more user-oriented and system-based technological understanding.
Why should you vote for me?
I will work for
  • Further development of IDA's education policy
  • Further development of IDA's innovation policy
  • Better training opportunities for engineers
  • Stronger cooperation between IDA and other unions

Kandidater i