Dan Delcomyn Christensen

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 60
Arbejdssted / Workplace Naviair
Uddannelse / Education Akademiingeniør
Retning / Field Akademiingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm
Hvem er jeg?
Jeg er tillidsrepræsentant på min arbejdsplads og holder sammen på mine TR kollegaer fra andre organisationer med faste møder, det skaber en god forståelse til vores forskellige holdninger og arbejdsforhold. Netværk er vigtige og jeg holder p.t. styr på IDA Statensnetværk for tillidsfolk i Staten, og arbejder på at dele viden, der i sidste end skal gavne medlemmerne. Der bliver dog også plads til familie og smakkesejlads på Øresund.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne bidrage til at IDA fortsætter den innovative linie fra den nuværende hovedbestyrelse med vision 2025. Der har dog aldrig være tvivl om at løn- og arbejdsforhold skal være første prioritet for IDA.
Hvorfor skal man stemme på mig?
En innovativ dagsorden for IDA kommer ikke af sig selv det kræver, at vi som medlemmer yder til fællesskabet og jeg yder gerne mit bidrag.
Løn- og arbejdsforholdene skal dog være vores første prioritet, som der skal være råd til i vores forening.

Kandidater i