Malene Staal Matthison-Hansen

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 46
Arbejdssted / Workplace Gladsaxe kommune
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Energi & Miljø
Hvem er jeg?

Medlem af hovedbestyrelsen de sidste tre år og medlem af repræsentantskabet siden 2013.

Jeg er tillidsrepræsentant for IDA og DM i  Gladsaxe Kommune, hvor jeg arbejder med affaldshåndtering.

I IDA, i mit tillidshverv og i mit arbejde er jeg drevet af at styrke sammenhold og samarbejde. Jeg tror på, vi er stærkest, når vi ser og bruger hinandens evner og ressourcer.

Vigtigst af alt er jeg gift med Michael, som er ingeniør og spejderleder. Sammen har vi tre dygtige børn.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op for at fortsætte mit arbejde i hovedbestyrelsen. Jeg vil fortsat arbejde for et godt samarbejde internt IDA og for at IDA har et godt troværdigt samarbejde udadtil.

Der er brug for et godt samarbejde med de andre AC-organisationer. Og det er vigtigt, at IDA har en stærk og troværdig stemme, når det handler om udviklingen indenfor teknologi og videnskab.

IDA skal være en god fagforening. IDA skal ikke bare sikre gode forhold for ansatte ingeniører og tillidsvalgte, men også påvirke udviklingen i samfundet.

Det min overbevisning, at IDAs medlemmer har et ansvar i forhold til den vigtige omstilling til en bæredygtig udvikling. Teknologi alene kan ikke redde verden, men verden har brug for en ansvarlig teknologisk udvikling - IDA skal være med til at vise vejen.


Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil være med til at sikre at IDA fortsætter den linje, vi har lagt de sidste tre år:

IDAs arbejde skal fortsat bygge på FNs 17 mål for en bæredygtig udvikling.

IDA skal stå frem og have en stemme. Politikerne på Christiansborg skal vide, at de skal lytte os, når det handler om teknologi, it, videnskab, uddannelse og omstillingen til et bæredygtigt samfund.

IDA skal være Danmarks bedste fagforening.


Kandidater i