Jesper Claus Molin

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 62
Arbejdssted / Workplace DTU Diplom
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Byggeri & Anlæg
Hvem er jeg?
Jeg er underviser på DTU-diplom. Underviser i Bæredygtighed og tekniske installationer.
Har arbejder 25 år som rådgivende ingeniør.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for at fremme den bæredygtige udvikling.

Kandidater i