Catharina Palbo

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 52
Arbejdssted / Workplace Copenhagen Consulting Group - CCG.
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Kemi (Bioteknologi)
Hvem er jeg?

Hører til den sjældne vare med en solid teknisk baggrund som civilingeniør indenfor kemi og med praktiske erfaringer i afsæt i industrilaborantuddannelsen.

Har varetaget mange forskellige koordinerende ledelsesfunktioner, og har en naturlig evne til at navigere, skabe stærke og vedvarende relationer og netværk på tværs af organisationens værdikæde. Evner at koordinere, involvere og motivere andre mod fælles mål.

Motiveres af muligheden for at opbygge og påvirke den strategiske forretningsudvikling, og har 5+ års erfaring inden for opstart fra scratch af uddannelsesenheder og videreopbygning, administration og undervisning, såvel som kontinuerlig udvikling af nye moderne forretningslæringskoncepter og kompetencer. Dette indenfor fagområderne:

  • strategisk ledelse og udvikling;
  • procesorienteret organisatorisk forandringsledelse;
  • kvalitetsstyring og procesoptimering ved implementering af ISO- standarder, GxP, LEAN og Six Sigma;

Global mindset som seniorkonsulent med internationale erfaringer som forhandlingskonsulent i Europa-Kommissionen, projektleder på EU-forskningsprogrammer og opbygning af viden-netværk i Norden for C-suite beslutningstagere.

Sidder i Advisory Board of Engineering Business Administration, DTU og varetager bestyrelsesposter i flere af IDA’s fagtekniske grupper. Er næstformand i IDA Lederforum Hovedstaden.

Samarbejder med uddannelsesinstitutioner, industri- og produktionsvirksomheder for at gøre viden, resultater og metoder konkrete og anvendelsesorienteret.

Erfaringer som medarbejdervalgt såvel som ledelsesvalgt arbejdsmiljørepræsentant.

Domsmand i Østre Landsret (2016-2020).

I det private er jeg gift med en arkitekt og har en voksen datter. I min fritid dyrker jeg Aqua fitness og svømmer.

Du er velkommen til at ringe til mig på valgtelefonen 51 60 65 56 i perioden 1.april - 12.april mellem kl. 19.00 - 20.00 eller skriv til 4MINDGAP@gmail.com.

Du kan læse mere på twitter: #CatharinaPalbo


Hvorfor stiller jeg op?

IDA skal styrke sin position som den aktør på arbejdsmarkedet som naturvidenskabelige uddannede vælger som en naturlig del af et valg. Ikke alene for IDA’s store udbud af arrangementer og særlige tilbud til familien. Men fordi det er en fagforening som kender til dit behov på nutidens arbejdsmarked og støtter dig såfremt den svære situation opstår, med behov for kompetent juridisk viden og bistand. Dette skal understøttes og udbygges endnu mere. Gerne som:

 

Fagforeningen der tør, hvor andre tøver.Hvorfor skal man stemme på mig?

Du skal stemme på Catharina Palbo, fordi du ønsker en person, der dynamisk og proaktivt vil være en frontløber for at sikre DIG fair forhold ved at være synlig og tilgængelig for DIG som medlem, og tør:

  • sætte målrettet og øget fokus på at styrke IDA, både på national plan via samarbejde med øvrige fagforeninger, uddannelsessteder og folketinget, så vi kommer hele læringscyklussen rundt fra nyuddannet til nye muligheder på arbejdsmarkedet som senior;

  • igangsætte og implementere nationale projekter, der sætter naturvidenskaben og dermed os medlemmer i front som vidensarbejdere, der kommer samfundet til gavn indenfor det teknologiske område med I4.0, disruption, bæredygtighed og ditto krav til tech-ledelse;

  • give nedsættelse af kontingentet for alle, gerne som en differentieret model;

  • sikre en dedikeret implementering af "Strategi 2018-2020: IDA - et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og viden" og IDA’s "Vision 2025";

  • lade dit kontingentbetaling give DIG IDA-arrangementer, DER STYRKER DIG med anvendelsesorienteret faglig viden, så du bliver styrket i din karriere;

  • kæmpe for FN's 17 verdensmål, mål 5: Ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen og i bestyrelser, og proven results ses i IDA-regi ved min frivillige indsats som initiativtager og A til Z facilitator for arrangementerne: konferencen "Leadership 2030", den 28.6.2019 og for arrangementet "Power Women - styrk dit ledelsespotentiale", den 6.2.2020.

....og ikke mindst: Kender IDA (og medarbejderne kender mig), og samarbejder godt på kryds og tværs af organisationen, samt med eksterne partnere. Hvilket er væsentlig for at blive FAGFORENINGEN, DER TØR HVOR ANDRE TØVER. Tør du?

Kandidater i