Carsten Eckhart Thomsen

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 58
Arbejdssted / Workplace KU - SUND - PANUM KBH N
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm
Hvem er jeg?

Jeg er formand for IDA Offentlig og IDAs forhandlingsleder for de offentlige overenskomster. Jeg er desuden medlem i af Uddannelses- og forskningsudvalget, og repræsenterer IDA i forhandlingsudvalget på det offentlige område samt forhandlingsudvalget på universitetsområdet begge i akademikerne samt forhandlingsudvalget på universitetsområdet. 

På min arbejdsplads - Københavns Universitet – har jeg været tillidsrepræsentant i over 20 år, heraf 8 år som fællestillidsrepræsentant og er bla. medlem af hovedsamarbejdsudvalget.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stille op for at styrke fagforeningsarbejdet i IDA som jeg finder overordentlig vigtigt. Jeg har en stor interesse i at bruge min mangeårige erfaring som tillidsrepræsentant og forhandler  til gavn for IDAs medlemmer.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil fortsætte arbejdet med at skaffe de bedst mulige løn og arbejdsvilkår for de ansatte ingeniører i Danmark med særligt fokus på de offentlig ansatte i stat, region og kommune. Jeg har desuden en stærk interesse i arbejdet for ordnede forhold for undervisere og øvrige ansatte indenfor uddannelsessektoren. Der skal investeres i forskningen, specielt den tekniske forskning, og de videregående uddannelser skal sikres bedre vilkår for at levere uddannelse af høj kvalitet.

Kandidater i