Allan Vrangbæk Dukat

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 58
Arbejdssted / Workplace Danmarks Tekniske Universitet, DTU
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Teknikumingeniør, Maskin, Mekanik & Industri
Hvem er jeg?
Jeg er tillidsrepræsentant for IDA i Administrationen på DTU.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for Fagforeningslisten, fordi jeg finder det vigtigt, at vi står sammen om at arbejde for forbedringer af ansatte ingeniørers løn- og arbejdsforhold i samarbejde med de andre AC-organisationer.
Hvorfor skal man stemme på mig?
I mit arbejde som tillidsrepræsentant ved jeg at det er vigtigt, at IDA også kan agere som en fagforening. Det er ikke mindst påkrævet under overenskomskforhandlingerne, som vi så i foråret. Ved at stemme på fagforeningslisten ved dette valg, styrker du denne del af IDAs virke.
Who am I?
I am a representative of IDA at DTU.
Why am I a candidate?
I stand up for the Fagforeningslisten because I find it important that we work together to work for improvements in employee's salary and working conditions in cooperation with the other AC organizations.

Why should you vote for me?
In my work as a representative of the trust, I know it is important that IDA can also act as a trade union. It is not least necessary during the collective bargaining negotiations, as we saw in the spring. By voting on the, Fagforeningslisten you reinforce this part of IDA's work.

Kandidater i