Erik Brandt

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 73
Arbejdssted / Workplace Aalborg Universitet, ACM15
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Byggeri & Anlæg

Kandidater i