Thorkild Vestergaard

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 66
Arbejdssted / Workplace Viborg Kommune
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Byggeri & Anlæg
Hvem er jeg?

Jeg er ansat i Trafik og Veje, Teknik og Miljøforvaltningen i Viborg Kommune.

Jeg er tillidsrepræsentant for IDA-medlemmerne i Kommunen og repræsenterer AC'erne i Kommunens HovedMED, så jeg har et godt kendskab til den kommunale arbejdsplads.Hvorfor stiller jeg op?
Det at IDA også er en fagforening er vigtigt at fastholde, så vi sammen kan sikre gode ingeniørarbejdspladser med at hvad der hører hertil. Det vil jeg gerne være med til at sikre sammen med resten af repræsentantskabet.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Ved at stemme på mig, får I en som kender de kommunale arbejdspladser.

Arbejdspladser, der er vigtige elementer i arbejdet for et bedre miljø, der ikke forringer klimaet, og som kan være med til at sikre en ligelig udvikling i Danmark.
I fagforeningsarbejdet er det også vigtigt, at vi fastholder et system, hvor de kommunale ingeniører ikke sakker bagud i lønsammenhænge i forhold til andre grupper.

Kandidater i