Rikke Gleerup Ovesen

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 48
Arbejdssted / Workplace Coloplast
Uddannelse / Education Ph.D.
Retning / Field Ph.D., Kemi
Hvem er jeg?
Dedikeret miljøkemiker, der efter at have været ansat i Staten nu arbejder i Coloplast med sårbehandlingsprodukter
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne støtte IDAs arbejde for at fremme den faglige udvikling for ingeniører og cand.scienter gennem videreuddannelse og spændende job med gode arbejdsforhold og sætte deres kvalifikationer på landkortet.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg er engageret i IDAs arbejde og har i de sidste år siddet i IDA Offentligs bestyrelse. Jeg vil gerne fortsætte med at arbejde for gode muligheder for opkvalificering af IDAs medlemmer gennem at fremme kendskabet til vores fremragende kvalifikationer og give bedre mulighed for at dygtiggøre os.
Who am I?
Dedicated environmental chemist who, after being employed in the Danish Ministry of Environment and Food, now works in Coloplast with wound and skin care products
Why am I a candidate?
I would like to support IDA's work to promote the professional development of engineers and graduates through further training and interesting jobs with good working conditions and putting their qualifications on the map.
Why should you vote for me?
I am engaged in IDA's work and have been in IDA Offentlig's Board over the last few years. I would like to continue to work for good opportunities for upgrading IDA members by promoting the knowledge of our excellent qualifications and giving better opportunities to empower us.

Kandidater i