Lars Henrik Radmer Rasmussen

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 53
Arbejdssted / Workplace I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Teknikumingeniør, Byggeri & Anlæg
Hvem er jeg?

Jeg har i hele min karrierer været ansat i den offentlige del af arbejdsmarkedet, de første 12 år i 2 kommuner, og de sidste mange år i et fælleskommunalt selskab. 

De seneste ca. 8 år har jeg fungeret som lokal TR for ialt ca. 60 akademikere, ligesom jeg p.t. sidder i Samarbejdsudvalg og som medarbejdervalgt medarbejderrepræsentant i selskabets bestyrelse. Endelig er jeg formand for vores lokale Akademikerklub.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op til repræsentantskabsvalg for Fagforeningslisten, fordi jeg her igennem og iøvrigt gennem aktiv deltagelse i Fagforeningslistens arbejde, kan give mit bidrag til en fortsat styrkelse af det traditionelle fagforeningsarbejde.


Hvorfor skal man stemme på mig?

Den offentlige sektor er efter min opfattelse under et urimeligt pres.

Sektoren udsættes for politiske beslutninger og strømninger der presser sektoren; bl.a. beslutninger om rigide effektiviseringer af dele af de offentlige arbejdspladser og beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser.

Der er derfor, måske mere end nogen siden, brug for en styrkelse af IDA’s i forvejen stærke fagforeningsprofil med et prioriteret fokus på de traditionelle fagforeningsdyder; bl.a. løn og ansættelsesforhold, daglig trivsel og tryghed i de forskellige faser i et samlet karriererforløb, fra nyuddannet til seniormedarbejder, stressforebyggelse og anstændig behandling af den stressramte.

Jeg vil gerne være med til at arbejde for en styrkelse af det traditionelle fagforeningsarbejde, og til dette har jeg brug for din stemme!

En velfungerende offentlig sektor er efter min opfattelse rygraden i et optimalt fungerende samfund.


Kandidater i