Harald Kragh

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 54
Arbejdssted / Workplace Region Midtjylland Regionshuset Århus
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Datalogi

Kandidater i