Cristina Cvitanich

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 50
Uddannelse / Education Ph.D.
Retning / Field Naturvidenskab
Hvem er jeg?

Jeg er uddannet Cand. Scient. i biokemi og har derefter taget en Ph.d. i molekylærbiologi.  Jeg har arbejdet som forsker/Post Doc på Universitetet i Californien, USA og på Århus Universitet. Efter flere ansættelser på universitetet, har jeg arbejdet i 3 små/mellemstore private virksomheder.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne støtte op om, at IDA arbejder for solidaritet og fællesskab mellem IDAs medlemmer og i forhold til andre faggrupper.
Det er også vigtigt for mig, at IDA er en stærk fagforening som støtter de enkelte medlemmer uanset ansættelsessted.

Kandidater i