Karl Vogt-Nielsen

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 65
Uddannelse / Education Akademiingeniør
Retning / Field Akademiingeniør, Kemi
Hvem er jeg?
Jeg er netop gået på pension efter et arbejdsliv, som langt hen ad vejen har drejet sig om den grønne omstilling - helt fra vindmøllernes barndom.
Som del heri har jeg i samlet 12 år fungeret som grøn rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe på Christiansborg.
Hvorfor stiller jeg op?
IDA har i en række år bidraget til at kvalificere miljø- og klimadebatten, og det er vigtigt, at IDA fortsat og  gerne med øget styrke bidrager til at dokumentere, at Danmark kan være langt mere offensiv i den grønne omstilling - især på klimaområdet. 

Kandidater i