List Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 47
Arbejdssted / Workplace Fire & Shield
Uddannelse / Education Civilingeniør, Ph.D., MBA
Retning / Field Management Engineering
Hvem er jeg?

Moderne ledelse er vejen til innovation, trivsel og gode præstationer. Jeg har selv været leder det meste af min karriere og rådgiver nu andre ledere i at skabe bedre performance ved at få det bedste ud af hver enkelt medarbejder. 

Min arbejde i dag er med udgangspunkt i Fire & Shield – metoden, som jeg har udviklet sammen med min partner i virksomheden. Se evt. www.fireandshield.com

Hvorfor stiller jeg op?
Moderne ledelse og trivsel behøver ikke være så svært. Men det skal på agendaen nu, for ellers ender vi med en endnu større epidemi af demotivation og udbrændthed. Jeg er selvstændig og har både private og offentlige kunder, så jeg kommer ud på mange forskellige arbejdspladser og ser både effekten af at lykkes og prisen for at fejle. Jeg vil gerne være med til at sikre flere udviklende og inspirerende arbejdspladser.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg brænder for at være med til at skabe bedre ledere, og på den måde gøre verden til et bedre sted - én arbejdsplads ad gangen. Moderne ledelse og trivsel skaber de perfekte rammer for innovation, og det er det bedste råstof vi har i Danmark.

Who am I?

Leadership of the future is the path to innovation, work-life happiness and best performance. I have been a leader myself for the majority of my career and am now advising other leaders on how to increase performance by bringing out the best in each individual. 

My work is founded in our proprietary leadership methodology, Fire & Shield, co-developed with my business partner. For more see www.fireandshield.com

Why am I a candidate?
Leadership of the future and a happy work life doesn't have to be hard. But if we don't put it on the agenda now the epidemic of burn-outs and demotivation will sky-rock. I am an entrepreneur and trusted advisor with both private and public clients so I am exposed to a wide range of work places and see the effect of both succeeding and failing. I would love to contribute towards more of the developing and inspiring workplaces. 
Why should you vote for me?
I am passionate about creating better leadership and better leaders with a strong belief that it makes the world a better place - one workplace at a time. Great leadership and happy, trusting work environments create the perfect set-up for innovation, which is the best raw material we have in Denmark.