Klaus Thomsen Volhøj

List Yngrelisten
Alder / Age 32
Arbejdssted / Workplace Novo Nordisk A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Levnedsmiddel & Fødevarer
Who am I?
I graduated as civil engineer in 2013 and on a daily basis I am a manager at Novo Nordisk.
I have been active with IDA since my studies, and always appreciated the high academic level that the association offers.
I have been involved in shaping IDA Young Professionals from the start and been chairing the network for 6 years. I'm currently active in IDA Danish Society of Food Science and Technology Board and has been for many years and has been chairing the network since spring 2018.
Why am I a candidate?
I believe that IDA must be represented by its members and therefore ensure that the students and the people that currently shapes the labor market are present in network boards, the Board of Representatives and the Executive Board. I want to help ensure that.
Why should you vote for me?
If you believe that IDA needs renewal and that it is important to ensure that IDA is represented by it's members, then you should vote for me.

At Yngrelisten we believe, among other things:
-Strengthen the diversity. Foreign engineers employed in Danish companies must be invited into the association and experience relevant offers in IDA.

-Young engineers take leadership in their workplaces, and IDA must support this competence development.
-Better education and research in the technical-science area in Denmark. IDA must influence the national agenda so that our professionalism is strengthened in the long term.
Hvem er jeg?
Jeg er uddannet civil ingeniør fra 2013 og arbejder til dagligt med ledelse hos Novo Nordisk.
Jeg har været aktiv hos IDA siden min studietid, og altid værdsat det høje faglige niveau som foreningen tilbyder.
Jeg har været med til at forme IDA Young Professionals fra starten og siddet som formand i netværket i 6 år. Er nu aktiv i IDA Levnedsmiddelselskabet og har været det i mange år og har siddet som formand for netværket siden foråret 2018.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg mener at IDA skal repræsenteres af dets medlemmer og derfor sikre at de studerende og de erhvervsaktive er til stede i netværksbestyrelser, repræsentantskabet og hovedbestyrelsen. Det vil jeg gerne være med til at sikre.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Hvis du mener at IDA trænger til fornyelse og at det er vigtigt at sikre at IDA repræsenteres af medlemmerne, så skal du stemme på mig.

På Yngrelisten mener vi bl.a.:
-Styrk mangfoldigheden. Udenlandske ingeniører ansat i danske virksomheder skal inviteres ind i foreningen og opleve relevante tilbud i IDA.

-Unge ingeniører tager lederskab på deres arbejdspladser, og IDA skal understøtte denne kompetenceudvikling.

-Bedre uddannelse og forskning på det teknisk-naturvidenskabelige område i Danmark. IDA skal påvirke den nationale dagsorden, så vores faglighed bliver styrket på sigt.