Kim Louise Ettrup

List Yngrelisten
Alder / Age 30
Arbejdssted / Workplace Zebra A/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Miljøteknologi
Who am I?

I have a Master degree in Environmental Engineering from the Technical University of Denmark (DTU). I currently work for Zebra A/S as a Product Compliance coordinator. This means that I everyday work to ensure that the products I am responsible for are the best they can be both for the consumer and for the environment.

My workplace is atypical for an engineer. In fact, where I work there is not that many of us, but in a place like it becomes evident what the value of hiring an engineer can bring to a company.

When I began attending DTU in 2009 I met a lot of passioned people that were so engaged in their surroundings and in their academics. This really inspired me, and I became very active in student politics. Throughout my time as I student I was active in many areas ranging from the Board of Governors for DTU, academic committees to social committees and so on. Based on all this I now find it natural to throw myself at IDA and through my work hopefully ensure the best and most diverse union. That is why I am running for Yngrelisten because their key issues are something, I am passionate about and something I can identify myself with. 

Why am I a candidate?

I am a candidate because I am a very passionate person that would like to see IDA being the best that it can be. For me, this is a union that can accommodate all its members, both in the political and in the professional committees, but also in the event and features that we offer our members. Furthermore, I feel it is very important that IDA focusses on the newly graduated members in need of a job. The transition from student to finding your first job can be very difficult and it would be a shame to waste talented young people. This is something I have experience with first hand and therefore something that is very important to me. 

Why should you vote for me?

You should vote for me if you believe in diversity and renewal.

You should vote for me, if you believe in Yngrelistens key issues.

You should vote for me if you want an eager, passionate and committed person to fight for the key issues and if you would like an internal voice in IDA.

You should vote for me if you want to ensure that IDA stays relevant in the future

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet Civilingeniør i Miljøteknologi fra DTU og til hverdag arbejder jeg med product compliance for Zebra A/S. Her arbejder jeg på at sikre at de produkter jeg er ansvarlig for er de bedste og sikreste de kan være både for forbrugeren, men også for miljøet.

Min arbejdsplads er en smule atypisk for igneniører og der er ikke mange af os, men på en sådan arbejdsplads bliver det tydeligt hvorledes vi som ingeniører kan skabe værdi i mange forskellige typer virksomheder.

Da jeg i 2009 startede på DTU mødte jeg en masse passionerede mennesker der gik op i deres faglighed og omgivelser med liv og sjæl. Dette inspirerede mig til at kaste mig ud i det studenterpolitiske arbejde og jeg har gennem hele min studietid været aktiv i alt fra DTUs bestyrelse, faglige studienævn til studiemiljøudvalg og studiestart. Jeg finder det derfor helt naturligt nu at kaste min gejst og arbejdsiver over IDA og forhåbentlig sikre at vi får den bedste og mest mangfoldige forening muligt. Dette gør jeg ved at stille op for Yngrelisten idet deres mærkesager er noget jeg brænder for og som jeg kan identifcere mig med.  

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op fordi jeg er et utroligt passioneret menenske som ønsker at være med til at sikre at IDA er den bedste forening den kan være. For mig er det en forening der rummer alle dets medlemmer både i de politiske og faglige udvalg, men også i de arrangementer og funktioner man tilbyder medlemmerne. Derduover synes jeg det er super vigtigt at iDA har fokus på at hjælpe nyuddannede idet overgangen kan være svær. Dette er noget jeg selv har haft erfaring med og derfor noget der ligger mit hjerte nært. 

Hvorfor skal man stemme på mig?

Man skal stemme på mig hvis man tror på mangfoldighed og fornyelse.

Man skal stemme på mig hvis man er enig i Yngrelisten mærkesager.

Man skal stemme på mig hvis man vil have en ivrig, passioneret og engageret person til at kæmpe for disse mærkesager og hvis man vil have en stemme i reprænsentantskabet.

Man skal stemme på mig hvis man vil sikre at IDA forbliver relevant i fremtiden.