Ditte Marie Reinholdt Jensen

List Yngrelisten
Alder / Age 30
Arbejdssted / Workplace DTU Miljø
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Energi & Miljø
Who am I?

In my every-day-life, I am a PhD student with DTU Environment, where I work with tools for planning the management of polluted rainwater. The project is carried out in collaboration with a Chinese partner university in Beijing, which has given me unique insight into how China and Denmark work with climate adaptation and water technology in different (and similar!) ways. It has also been a chance to compare employment- and working conditions in two very different countries.

I am an environmental engineer from DTU, and I spent a lot of my student time volunteering in various associations and organizations, including Polyteknisk Forening (PF), Concito - and of course IDA :-)

Since I graduated, my interest in IDA has only been intensified:

 • I am passionate about the political aspect of the association and have been in the Council of Representatives since 2013: the first term as representative for the students and here in the second term for Yngrelisten,
 • I am engaged in the professional work on issues relating to rainwater with the Danish Wastewater Committee under IDA,
 • And I create exciting events in the network IDA Young Professionals, in my role as vice president of the board.

Why am I a candidate?

I am a candidate, because I believe I have something to contribute with.

I am running for Yngrelisten, because I agree with the ambition of creating a members union, which is in line with its members - ALL its members. I believe that requires a greater focus on helping the new graduates, as they enter the job market, on ensuring the security for members in temporary employments and on accommodating that we are a union both with members from many countries and with many members working in a global context.

Why should you vote for me?

You should vote for me if you agree that we must have a union, which can accommodate ALL its members - not just those who fit into the standard boxes. I believe that more must be done to bring diversity into play, both regarding IDA’s internal affairs and IDA’s role in society.

 • It worries me that students are continuously facing bigger and bigger demands
 • It scares me that we live in a society that excels in finding new ways of complicating knowledge sharing and working across country borders.
 • And it annoys me, that despite many years of discussion, we are still far from having successfully implemented gender equality.

IDA has an important role to play in solving these matters!

Hvem er jeg?

Til daglig er jeg ph.d.-studerende på DTU Miljø, hvor jeg arbejder med værktøjer til at planlægge håndtering af forurenet regnvand. Projektet udføres i samarbejde med et kinesisk partneruniversitet i Beijing, hvilket har givet mig et unikt indblik i dels, hvordan Kina og Danmark arbejder forskelligt (og ens!) med klimatilpasning og vandteknologi, og dels hvordan det er at forske i to så forskelligartede lande i forhold til ansættelses- og arbejdsvilkår.

Jeg er uddannet miljøingeniør fra DTU, og brugte en stor del af min studentertid på at være frivillig i diverse foreninger og organisationer, bl.a. Polyteknisk Forening (PF), Concito - og nåja, også IDA :-)

Siden jeg dimitterede er min interesse for IDA kun intensiveret:

 • Jeg brænder for den politiske side af foreningen, og har siddet med i Repræsentantskabet siden 2013: den første periode som repræsentant for de studerende og her i anden periode for Yngrelisten,
 • Jeg er engageret i det faglige arbejde i Regnudvalget under IDAs Spildevandskomité,
 • Og jeg er med til at lave spændende arrangementer i det fagtekniske selskab IDA Young Professionals, hvor jeg sidder som næstformand.
Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op fordi jeg har noget på hjerte, og godt kan lide at engagere mig i foreningsarbejde.

Jeg stiller op for Yngrelisten fordi jeg ser mig selv i mærkesagerne om at skabe en forening der er i trit med sine medlemmer – ALLE sine medlemmer. Jeg tror på at det kræver et større fokus på at hjælpe dimittender i deres entre til arbejdsmarkedet, på at sikre tryghed for medlemmer i midlertidige ansættelser og på at imødekomme at vi er en forening både med medlemmer fra mange lande og med mange medlemmer som arbejder i en global kontekst.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Man skal stemme på mig, hvis man er enig i at vi skal have en forening der kan rumme ALLE sine medlemmer – ikke kun dem der passer ned i normkasserne. Jeg mener at der skal gøres mere for at bringe diversiteten i spil, både internt i foreningen, og også ude på arbejdsmarkedet med IDA som talerør.

 • Det bekymrer mig at der hovedløst stilles større og større krav til de studerende
 • Det skræmmer mig at vi lever i et samfund der excellerer i at finde på nye måder at spænde ben for vidensdeling og arbejde på tværs af landegrænser.
 • Og det irriterer mig at vi på trods af mange års diskussioner stadig er langt fra i mål med at få implementeret ligestilling.

Her har IDA en vigtig rolle at spille – såvel indadtil som udadtil!