Carl Per Sørensen

List Yngrelisten
Alder / Age 41
Arbejdssted / Workplace Agilent Technologies Denmark ApS
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Kemi
Who am I?

I am 41 years old and I have a Master of Science in Chemcal Engineering from SDU. I work as Field Service Engineer for Agilent CrossLab, where I install and service GCMS GC-QTOF and various other laboratory equipment.

I live in Nørre Aaby on Funen.

The leisure time is partly spent on a little renovation of the house, which among other things is about turning the attic into a hobby room for electric trains. Later a wine / whiskey room is planed to be made in part of the basement 😊 I also have a small lego collection (Doesn’t all engineers have that 😉) and off course there is also volunteer work in IDA.

Why am I a candidate?

I have been active in IDA since my studies where I started as IDA Student Contact in 2000. Since then I have been in various committees and boards around IDA.

At the moment I’m treasurer for IDAFyn, member of the board for IDA Privat, and an alternate to AR and to AKA's representative board.

I still want to be involved in renewing the association, and even though we have come a long way with this, there is still some way to go Among that to ensure that there is a renewal / rejuvenation of IDA's boards and committees.

Why should you vote for me?

I will work to ensure that IDA continues to be relevant to the members who live outside Copenhagen.

At the same time, I will work to ensure that the composition of IDA's boards and committees corresponds better with the association's composition. Partly as regards to age, but also education direction. It is important that we ensure that the younger members and the Scients are also represented in the association.

Hvem er jeg?

Jeg er 41 år gammel og uddannet Civilingeniør i Kemi fra SDU. Jeg arbejder som Field Service Engineer for Agilent CrossLab, Hvor jeg installere og servicere GCMS GC-QTOF og diverse andet laboratorie udstyr. 

Jeg bor i Nørre Aaby på Fyn (næste lige ved siden af bageren med Danmarks bedste romkugler).

Fritiden bliver dels brugt på lidt renovering af huset, der bla. går ud på at ombygge loftet til hobbyrum til elektrisk tog. Senere skal der laves vin/whiskey rum i en del af kælderen 😊  Der bliver også samlet på lidt lego, (man er vel ingeniør 😉 ) og så går der jo også lidt tid med IDA.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg har været aktiv i IDA siden studietiden hvor jeg startede som IDA Studenterkontakt i 2000. Siden har jeg siddet i diverse udvalg og bestyrelser rundt om i IDA, jeg har bla. siddet i Kemiteknisk gruppe på Fyn, IDA's Erhvervsudvalg, Odense afdelingen og Repræsentantskabet.

Pt. er jeg kasser i IDAFyn, medlem af bestyrelsen i IDA Privat, og suppleant til AR og til AKA's repræsentantskab.

Jeg ønsker fortsat at være med at til at forny foreningen, og selv om vi er kommet langt med denne fornyelse så er der stadig et stykke vej. deribandt at sikre at der sker en fornyelse/foryngelse af IDA's bestyrelser og udvalg.

Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil arbejde for at IDA bliver ved med også at være relevant for medlemmerne der bor uden for København.

Samtidigt vil jeg arbejde for at sammensætningen af IDA's bestyrelse og udvalg stemmer bedre overens med foreningens sammensætning. Dels hvad angår alder, men også uddannelse retning.
Det er vigtigt at vi sørger for at de yngre medlemmer og Scienterne også er repræsenteret i foreningen.

Candidates in