Heidi Simone Kristensen

List Yngrelisten
Alder / Age 30
Arbejdssted / Workplace HOLMRIS B8 Circular
Uddannelse / Education Civilingeniør i Miljøledelse og Bæredygtighed
Retning / Field Ph.D., Energi & Miljø
Who am I?
I have been a member of IDA since 2011. I graduated in 2016 from Aalborg University as an engineer with specialisation in environmental management and sustainability science. I am currently employed as an industrial PhD at HOLMRIS B8 Circular.

I support Yngrelisten’s core topics, and I’m particularly passionate about more active young members in IDA, reducing the graduate unemployment and  increasing the diversity amongst the politically elected in IDA.
Why am I a candidate?

I believe there is still work to be done to ensure a diverse young association and Yngrelisten plays a vital role in this.

Why should you vote for me?
A vote for me is a vote for Yngrelisten, and I believe that is important to support their core topics and give Yngrelisten a strong voice in IDA.
Hvem er jeg?

Jeg har været medlem af IDA siden jeg begyndte mit studie i 2011, og har altid nydt at deltage i både faglige og sociale arrangementer. Jeg blev færdiguddannet som civilingeniør i miljøledelse og bæredygtighed fra Aalborg Universitet i 2016. Jeg arbejder nu som erhvervsPhD hos HOLMRIS B8 Circular med fokus på cirkulær økonomi.

Jeg støtter Yngrelistens mærkesager, især fordi jeg ønsker flere unge aktive medlemmer i IDA, lavere dimittendledighed og større mangfoldighed i IDAs bestyrelser.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg mener at Yngrelistens arbejde er vigtigt for at bevare IDA som en sund, moderne og mangfoldig forening.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg støtter op om Yngrelistens ambition om at skabe mere IDA ude i regionerne, som fx i Nordjylland, og mere regional synlighed på hovedkontoret på Kalvebod Brygge. Dertil støtter jeg op om at få flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDAs bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle nu og i fremtiden.

Candidates in