Henrik Jepsen

List Yngrelisten
Alder / Age 39
Arbejdssted / Workplace Kolding Kommune
Uddannelse / Education Cand.IT
Retning / Field It- og forretningsarkitektur
Who am I?
My name is Henrik Jepsen, I am 39 years old and graduated as Cand. IT in IT, Communication and Organization from Aarhus School of Business in 2007. I have been a member of IDA since 2000 and Yngrelisten since 2016.

I work at Kolding Municipality as an IT-architect, where my main focus is supporting the organisation in the digital transformation.
Why am I a candidate?
I believe there is still work to be done in ensuring a diverse modern and future proof IDA-association, and Yngrelisten plays a vital role in this.
Why should you vote for me?
I will work for greater IDA visibility in the regions and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift which will help to strengthen IDA for everyone now and in the future.

A vote for me is a vote for Yngrelisten, my main priority is supporting Yngrelisten, its voice and its work in IDA.
Hvem er jeg?
Jeg hedder Henrik Jepsen, er 39 år og uddannet Cand. IT i IT, Kommunikation og organisation fra Handelshøjskolen i Aarhus i 2007. Jeg har været medlem af IDA siden 2000 og Yngrelisten siden 2016.

I dag arbejder jeg som IT-arkitekt ved Kolding Kommune hvor mit hovedfokus er at understøtte organisationen i den digitale transformation. 
Hvorfor stiller jeg op?
For at støtte den linje som Yngrelisten står for i IDA. Jeg mener at Yngrelistens arbejde er vigtigt for at bevare IDA som en sund, moderne og mangfoldig forening.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg støtter op om Yngrelistens ambition om at skabe mere IDA ude i regionerne, som fx her i Sydjylland, og mere regional synlighed på hovedkontoret på Kalvebod Brygge.

Dertil støtter jeg op om at få flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDAs bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle, såvel nu som i fremtiden.

Man kan lige så godt stemme på Yngrelisten som på mig. Det vigtige for mig er at støtte listen og dens stemme og arbejde i IDA.

Candidates in