Dannie Lehmann

List Yngrelisten
Alder / Age 29
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm
Who am I?

I’m a 29 years old Electronic Engineer, that graduated from Aarhus University in 2017, I have been a member of IDA since 2012. Furthermore, I have been active in IDA since 2014.

Why am I a candidate?

I believe that the engineering working space keeps growing international and the companies are getting more global. To ensure that IDA - as a union - keep providing the best service for its members, it’s important with younger and more future-minded management to create a diverse modern and future proof IDA-association.

I strongly believe that Yngrelisten plays a vital role in this.

Why should you vote for me?

I will work for greater IDA visibility in the regions and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift, which will help to strengthen IDA for everyone now and in the future.

A vote for me is a vote for Yngrelisten, my main priority is supporting Yngrelisten, its voice and its work in IDA.  

Hvem er jeg?
Jeg er en 29-årig Elektronisk Ingeniør, der blev uddannet på Aarhus Universitet i 2017, jeg har været medlem af IDA siden 2012. Yderligere har jeg været aktiv i IDA siden 2014.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg tror, at det tekniske arbejdsområde fortsat vokser internationalt, og virksomhederne bliver mere globale. For at sikre, at IDA - som en fagforening - fortsat yder den bedste service til sine medlemmer, er det vigtigt med yngre og mere fremtidssynede ledelse, for at skabe en forskelligartet og fremtidig sikret IDA-forening.

Jeg tror stærkt på, at yngrelisten spiller en afgørende rolle i dette.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil arbejde for større IDA-synlighed i regionerne og større regional synlighed på IDA HQ. Samtidig vil jeg støtte yngre bestyrelsesmedlemmer på alle IDA-bestyrelser, der støtter det nødvendige generationsskifte, som vil bidrage til at styrke IDA for alle nu og i fremtiden.
En stemme for mig er en stemme for Yngrelisten, min hovedprioritet støtter Yngrelisten, dens stemme og dets arbejde i IDA.

Candidates in