Kasper Uhrskov le Fevre

List Yngrelisten
Alder / Age 34
Arbejdssted / Workplace LEGO
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, IT og softwareudvikling
Who am I?
I have been a member of IDA since 2009 and graduated as an engineer in 2013. I have worked for LEGO as Scrum Master since 2018.
Why am I a candidate?
I believe that Yngrelist's work is important for preserving IDA as a healthy, modern and diverse association.
Why should you vote for me?
I will work for greater IDA visibility in the regions and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift, which will help to strengthen IDA for everyone now and in the future.

A vote for me is a vote for Yngrelisten, my main priority is supporting Yngrelisten, its voice and its work in IDA.

Hvem er jeg?

Jeg har været medlem af IDA siden 2009, og blev færdig som ingeniør i 2013. 

Jeg arbejder for LEGO som Scrum Master siden 2018.

Jeg støtter Yngrelistens mærkesager, især fordi jeg ønsker mindre dimittendledighed/mere mangfoldighed i IDAs bestyrelser/mere fokus på det globale arbejdsmarked/ flere dygtige ingeniører/ mere teknisk forskning/flere aktive unge i IDA i hele Danmark.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg mener at Yngrelistens arbejde er vigtigt for at bevare IDA som en sund, moderne og mangfoldig forening.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg støtter op om Yngrelistens ambition om at skabe mere IDA ude i regionerne, som fx i Østjylland, og mere regional synlighed på hovedkontoret på Kalvebod Brygge.
 Dertil støtter jeg op om at få flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDAs bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle nu og i fremtiden.

Candidates in