Normal fixed endelig gif

Supporters

No supporters

Privatansattes Liste

Message

Our new JIGSAW PUZZLE for the "party" PRIVATANSATTE (private-sector employees).
The four pieces that make up the puzzle are 10% lower membership fees, your own career counsellor, personal development and professional development.
TAKE A CLOSER LOOK at the pieces.
VOTE for us – make a difference.

Budskab

Vores nye PUSLESPIL for PRIVATANSATTE Brikkerne er 10 % lavere kontingent, egen karriererådgiver, personlig og faglig udvikling KIG ind og se nærmere på brikkerne STEM på os - det STYRKER!

Program

Four pieces for an improved IDA in 2022.

The Danish Society of Engineers, IDA, is like a jigsaw puzzle the first time you try to assemble it – there are too many pieces and it's overwhelming.

Privatansatte will lay the pieces in a new way – and focus on what you need.

Privatansatte is working to:

 • achieve 10% lower membership fees in 2020
 • provide you with your own IDA career counsellor
 • focus on your personal and professional development
 • provide jobs for young engineers
 • ensure a full say with full membership fee

IDA is growing year by year, and this growth should be translated into benefits for you.

Piece 1 – The team behind the "party" Privatansatte – watch our video (2 min. and 40 sec.) 

Piece 2 – Money in the members' pockets – 10% lower membership fees in 2020

For many years, IDA has experienced good times with growing membership and steady fees. The time has now come to keep the money in the members' pockets.

Privatansatte will reduce membership fees by 10% from 2020, for example through:

 • reducing contributions to social events,
 • ensuring that members who want to have a full say pay full membership fee,
 • terminating private-sector employees' membership of the Danish Confederation of Professional Associations (Akademikerne), and
 • other minor initiatives.

All this and a more targeted use of increased revenues due to more members in 2020 will secure DKK 30 million for the proposed 10% reduction of membership fees from 2020.

Piece 3 – Your personal career counsellor

Your professional development, your competences and experience secure your value on the labour market, and thereby your job and personal finances.

IDA will be your sounding board in your career and in your professional life. Being part of IDA means that you will not be alone in your career choices.
Therefore, IDA will offer you customised and personal career counselling. Customised to your sector, degree and previous career. Your counsellor will know you, your dreams and where you want to go professionally.

This is why we think you should have a personal career counsellor.

Piece 4 More opportunities for personal and professional development

IDA will enhance your professional competences by ensuring your opportunities for continuing training and courses, both inside and outside IDA

Do you want to find out more?

Use the links at the top of this page or click here https://www.linkedin.com/groups/13679221/ 

Program

Fire brikker til et forbedret IDA i 2022.

Ingeniørforeningen er lidt som et nyt puslespil man lige har købt – for mange brikker og uoverskueligt.

Privatansattes Liste vil lægge brikkerne på en ny måde – og fokuseret på dine direkte behov.

Privatansattes Liste arbejder for

 • 10 % lavere kontingent i 2020
 • du får din egen karriererådgiver i IDA
 • fokus på personlig og faglig udvikling
 • job til unge ingeniører
 • fuld indflydelse ved fuldt kontingent

Ingeniørforeningen oplever i øjeblikket en konstant vækst år for år – en vækst som skal opsættes til direkte fordele for dig.

Brik 1Teamet bag Privatansattes Liste - fik du set vores video?

Vi er klar til at smøge ærmerne op og få lagt puslespillet.

Teamet er en blanding af personer - bredt sammensat - men alle med det ønske at styrke vilkårene for Privatansatte på det danske arbejdsmarked gennem en stærk Ingeniørforening.

Brik 2 - Pengene i medlemmernes lommer - 10% lavere kontingent i 2020

Ingeniørforeningen har gennem mange år haft gode tider med stigende medlemstal og et kontingent der er holdt i ro – tiden er nu kommet til at pengene befinder sig bedst i medlemmerne lommer

Privatansattes Liste vil reducere kontingentet med 10% fra 2020 gennem bla.

 • et mindre tilskud til bøf-og-bowling arrangementer,
 • at alle som vil have fuld indflydelse skal betale fuldt kontingent,
 • stoppe medlemskabet af privatansatte i Akademikerne, samt
 • flere mindre initiativer.

Dette sammen med en bevidst anvendelse af den stigning i indtægterne pga flere medlemmer i 2020 sikre 30 mill kr til den foreslåede nedsættelse af kontingent med 10% fra 2020.

Brik 3 - Din personlige karriererådgiver

Din faglige udvikling, dine kompetencer og erfaring er det som sikrer din værdi på arbejdsmarkedet, og dermed dit job og personlige økonomi.

IDA skal være din sparringspartner i din karriere og professionelle liv. Når du er en del af IDA, skal du ikke stå alene om dine karrierevalg.
Derfor skal IDA tilbyde dig skræddersyet, personlig karriererådgivning. Skræddersyet til din branche, uddannelse og hidtidige karriere. Personligt, så din rådgiver kender dig, og ved hvad du drømmer om, og hvor du vil hen i din professionelle udvikling.

Derfor skal du have en personlig karriererådgiver.

Brik 4 Stærkere personlig og faglig udvikling

IDA skal styrke din faglighed ved at sikre dine muligheder for efteruddannelse og kurser, både i og udenfor IDA

Privatansattes liste vil give dig bedre muligheder for personlig og faglig udvikling, fordi både din markedsværdi som ingeniør og din arbejdsglæde afhænger af det.

Vi vil gøre det ved igen at sætte teknisk efteruddannelse på IDA’s menukort og ved at give mulighed for at du kan få rådgivning i forhold til både karriere og personlig udvikling.

IDA skal give dig brikkerne til et godt arbejdsliv i balance.

Vil du vide mere:

Brug de forskellige links øverst på denne siden eller klik her https://www.linkedin.com/groups/13679221/