Normal fixed lederlisten logo

Supporters

 • Paw Hoff Jørgensen
 • Cornelius Olesen
 • Søren Hertel
 • Ulla Röttger
 • Joachim Buck
 • Allan Ahrensberg
 • Lars Andresen
 • Hanne Wind Jørgensen
 • Jonas Høeg Hansen
 • Jørgen Kjær Jensen
 • Jan Vestergaard Laustsen
 • Jonas Kældsø Poulsen
 • Claus Bredvig
 • Per Højbjerre
 • Karl Brian Nielsen
 • L E D E R L I S T E N

  Party leader Cornelius Olesen
  Setup type Sideordnet / Equal ranking
  Valgforbund Yngrelisten
  External links
  Message

  Great leadership creates the future. IDA should take leadership more seriously and keep in mind that a large part of its members have leadership responsibilities. IDA should make its members more capable of leadership.

  Budskab

  Begavet ledelse skaber fremtiden. Omkring halvdelen af medlemmerne har lederansvar - det skal IDA stå ved og tage seriøst. Det sker IKKE i dag!IDA skal give medlemmerne tilbud, så de er bedst muligt forberedt til at bedrive ledelse gennem hele karrieren.

  Program

  The Leaders’ List - when you’re serious about leadership!

  Great leadership drives society forward.

  Take leadership seriously and enable members to lead both locally and throughout society. IDA must acknowledge that a large part of its members are leaders, says The Leaders’ List.

  About half of IDA's members are leaders in some way. Yet leadership is not a part of IDA's 2025 vision. We will work to ensure that IDA puts leadership on the agenda. IDA’s vision should be: IDA must be a community that realizes the potential of technology and knowledge through gifted leadership.

  Furthermore, the leaders’ list wishes to influence the development of society and the personal leadership development of its members. Through gifted leadership, IDA's members can drive society and technology forward.

  Key issues
  LEADERSHIP DEVELOPMENT THROUGHOUT YOUR WHOLE CAREER

  The members' abilities, network and professional identity must constantly be developed through ongoing education. We work to ensure that IDA offers quality education in leadership as well as participation in competent networks.

  The leaders of the future should be created in IDA.

  THE LEADERS’ LIST SETS THE POLITICAL AGENDA

  Skilled leaders help realize technical potential and drive society forward.

  We work to promote political messages of leadership based on members' experience and professionalism. Through technological and political influence, IDA contributes to a better society.

  THE LEADERS’ LIST will create a forward-looking IDA that prioritizes you as well as other talents, aspiring leaders and leaders.

  THE LEADERS’ LIST works to help IDA set the agenda in Denmark in the field of leadership.

  We work to ensure that IDA develops and positions its members as leaders in a global world.

  LEADERSHIP SHOULD BE TAKEN SERIOUSLY

  More competent and well-educated leaders in Danish workplaces.

  THE LEADERS’ LIST actively works with leadership and new leadership skills to benefit IDA's members.

  Success in the organizations and companies of the future requires modern and effective forms of leadership.

  There is a need for both masculine and feminine values ​​in leadership, and therefore we need more women to become leaders.

  History

  The Leaders’ List has been operating under different names over the past 25 years, but found its final form in 2016. The list has held the position of Vice Chairman in IDA and has produced a number of successful initiatives that have pulled in the right direction: IDA Leadership Forum, IDA Management, Career and Competence, IDA Independent and IDA Mentor. The work is relevant because an increasing amount of IDA members are involved with everyday leadership.

  Who

  The Leaders’ List is made out of experienced entrepreneurs, all of whom are leaders. The list has experience from a number of committees and networks in IDA, just as its members have initiated ongoing activities for leaders. The Leaders’ List strives for a broad representation of gender, age and geography.

  Vision

  IDA must profile itself politically as the leadership organization it also is.

   

  IDA's members must try their hand at leadership, so that they can realize the potentials their great knowledge and overview gives them.

   

  IDA must be a community that realizes the potential of technology and knowledge through gifted leadership.

  Program

  Er du leder - eller på vej…. så stem på LEDERLISTEN!

  FORDI:

  • IDA skal stå ved, at en stor del af medlemmerne har taget lederansvar på sig - det sker ikke i dag!
  • IDA skal nytænke og støtte sine medlemmers lederkapacitet, så vi opnår det bedste omdømme indenfor vores virkefelt!
  • IDA skal markere vigtigheden af begavet ledelse som en forudsætning for Danmarks konkurrenceevne og ledelse af vores velfærdsstat.
  Det mener LEDERLISTEN
  • Omkring halvdelen af vores medlemmer leverer dagligt værdi
   gennem lederansvar.
  • Det arbejde skal vi som professionel forening
   tage seriøst, udvikle og støtte.
  • Medlemmerne skal føle sig værdsatte som ledere,
   når de er medlem af IDA!
  • Vi mener, at begavet ledelse er den katalysator, der får viden og teknologi til at blive en succes.

  Er du medlem af IDA Lederforum, så stem på LEDERLISTEN, fordi:

  • Vi gennem politisk arbejde skabte IDA Lederforum, der i dag er blandt de største professionelle netværk i IDA med 11.000 medlemmer.
  • Vi fastholder at IDA Lederforum og IDA Learning styrkes med endnu bedre tilbud om ledelse til dig – fra ambitionen om at blive leder til at sætte begavede rammer som bestyrelsesforkvinde!
  • Vi har støttet og i praksis bidraget med, at IDA nu har en Ledelsespolitik.

  Vores egen forening IDA har endnu IKKE erkendt at ledelse er en del af medlemmernes hverdag:

  • Ledelse er fraværende i IDAs vision 2025! Hvor skal lederne så være placeret?
  • Ledelse er også helt fraværende, hvis du bruger IDA-kompasset til at finde den liste, der passer bedst til dig! Ledere eksisterer ikke!
  • Vi vil arbejde for at IDA Lederforum/ledelse er med i den fremtidige vision!
  • Mener du, at det vil være gavnligt at få flere IDA-medlemmer ind i bestyrelser? Som det er nu er den position ikke en valgmulighed i de formelle IDA-registre – det skal der også laves om på!

  Det er alvor!​

  • Ledelse som en professionel disciplin skal tages lige så alvorligt af IDA, som IDA-medlemmerne tager det!  Det vil LEDERLISTEN forsat arbejde for!
  • Når IDA-medlemmer tager springet til at blive leder, skal de så springe over til DJØF eller Ledernes Hovedorganisation? NEJ! – det må ikke ske.

  Din stemme på LEDERLISTEN er en stemme for:

  • et IDA der støtter udviklingen af begavet ledelse,
  • der giver de optimale rammer for/ og STYRKER ledelse af vidensvirksomheder, dér hvor fremtiden bliver skabt! og dér hvor IDA-medlemmerne har deres arbejdsliv.

  Er du leder - eller på vej…. så stem på LEDERLISTEN!

   

  Mærkesager

  LEDERUDVIKLING GENNEM HELE KARRIEREN
  Medlemmernes evner, netværk og professionelle identitet skal konstant udvikles gennem løbende uddannelse. Vi arbejder for at IDA tilbyder kvalitetsuddannelser i ledelse og deltagelse i kompetente netværk.
  Fremtidens ledere skal skabes i IDA.

  LEDERLISTEN SÆTTER POLITISK AGENDA
  Dygtige ledere hjælper med at realisere det tekniske potentiale og driver samfundet fremad.
  Vi arbejder for at fremme politiske budskaber om lederskab baseret på medlemmernes erfaring og saglighed. Gennem teknologisk og politisk indflydelse bidrager IDA til et bedre samfund.
  LEDERLISTEN vil skabe et fremsynet IDA, som prioriterer dig og andre talenter, lederaspiranter og ledere.
  LEDERLISTEN arbejder for at IDA skal være dagsordenssættende i Danmark på det ledelsesfaglige område.
  Vi arbejder for at IDA skal udvikle og positionere medlemmerne som ledere i en global verden.

  LEDELSE SKAL TAGES SERIØST
  Flere kompetente og veluddannede ledere på danske arbejdspladser.
  LEDERLISTEN arbejder aktivt med lederskab og nye ledelsesprincipper til gavn for IDAs medlemmer.
  Succes i fremtidens organisationer og virksomheder kræver moderne og effektive ledelsesformer.
  Der er brug for både maskuline og feminine værdier i ledelse, derfor skal der flere kvinder i ledelse.

  Historik & resultater

  Lederlisten har været aktiv under skiftende navne igennem de seneste 25 år, men fandt sin endelige form i 2016. Listen har haft næstformandsposten i IDA og har udvirket en række succesfulde tiltag, der har trukket i den rigtige retning: IDA Lederforum, IDA Ledelse, Karriere og Kompetence, IDA Selvstændig og IDA Mentorordning. Arbejdet er aktuelt, fordi der er en stigende andel af IDA-medlemmer, der har berøring med ledelse i hverdagen.

  Hvem

  Lederlisten består af erfarne ildsjæle, der alle selv er ledere. Listen har erfaring fra en række udvalg og netværk i IDA, ligesom dens medlemmer har igangsat vedvarende aktiviteter for ledere. Lederlisten tilstræber en bred repræsentation kønsmæssigt, aldersmæssigt og geografisk.

  Vision

  IDA skal profilere sig politisk som den lederorganisation, den også er.

  IDAs medlemmer skal prøve kræfter med ledelse, så de kan realisere de potentialer, deres store viden og overblik giver dem.

  IDA skal være et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og
  viden gennem begavet ledelse.