Normal fixed logo 2019

Supporters

 • Christina Kiær
 • Jørn Guldberg
 • IngeniørListen

  Party leader Jørn Guldberg
  Setup type Prioriteret / Prioritised ranking
  External links
  Message

  More activities at a high professional level throughout the country. More resources for conferences and events wherever you are. It will make it more fun to be a member and easier to be active.

  Budskab

  Flere aktiviteter på højt fagligt niveau i hele landet. Flere midler til konferencer og arrangementer, der hvor du er. Så bliver det sjovere at være medlem og lettere at være aktiv.

  Program

  Strengthen all IDA members across the country.

  The Engineers’ List would like more activities at a high professional level throughout the country. More resources for conferences and events must make it easier and more fun to be a volunteer.

  IDA's volunteers are an incredibly valuable resource. The Engineers’ List feels IDA should be better at supporting that which is the foundation of IDA: the members' professional passion and willingness to do something for each other. The administration should carry more of the heavy load to make it easier to facilitate conferences and meetings of a high professional standard throughout the country. Professional, cultural and social activities create networks and it is in such networks that members can evolve and keep the passion for the technical field lit. In addition, networks strengthen all engineers' career opportunities.

  Key issues
  - Professional, cultural and social activities are at the heart of IDA. They must be prioritized throughout the country.

  -Respect for the volunteers' work: IDA must devote time to support events and conferences.

  - Administration at an eye level. IDA's administration should meet the volunteers where they are.

  History
  The Engineers’ List has a long history in IDA's system and has moved IDA in the direction of more decentralized activities. The list focuses on the fact that IDA is a trade union and maintains that IDA must fight for good terms of employment for engineers. At the same time, the network-creating activities must be strengthened. The Engineers’ List has experience from all IDA's units and therefore knows a lot about what’s happening within IDA.

  Who

  The engineering list is strong in all regions and many of the list's candidates are active in the regional professional units and departments or in IDA's professional network between the elections. The list strives for a good balance between experience and renewal and therefore has both candidates who have participated in the political work for many years and candidates who have just started.

  Vision

  More members should be volunteers in IDA, preferably in a more fun and rewarding way. IDA's administration must do the heavy administrative work.

  IDA should be larger. With more events, IDA can make a difference for more, and the proportion of members among Danish engineers can increase.

  IDA's profile must be sharp in the STEM area. IDA must remain the natural choice when politicians need knowledge and collaboration on technology.

  Program

  Styrk alle IDA's medlemmer i hele landet

  Ingeniørlisten vil have flere aktiviteter af højt fagligt niveau i hele landet. Flere midler til at afvikle konferencer og arrangementer skal gøre det sjovere og lettere at være frivillig.

  IDAs frivillige ildsjæle er en ressource, som er utroligt meget værd. Ifølge Ingeniørlisten skal IDA være bedre til at understøtte det, IDA bygger på: medlemmernes faglige passion og vilje til at gøre noget for hinanden. Administrationen skal tage mere af det tunge slæb, så det bliver lettere at lave konferencer og møder af høj faglig kvalitet ude i landet. Faglige, kulturelle og sociale aktiviteter skaber netværk, og det er i sådanne netværk, medlemmerne kan udvikle sig og holde passionen for det tekniske område ved lige. Desuden styrker netværk alle ingeniørers karrieremuligheder.

  Mærkesager

  -Faglige, kulturelle og sociale aktiviteter er kernen i IDA. De skal prioriteres i hele landet.

  -Respekt for de frivilliges arbejde: IDA skal afsætte tid til at understøtte arrangementer og konferencer.

  -Administrationen ned i øjenhøjde. IDAs administration skal ud at møde de frivillige, hvor de er.

  Historik

  Ingeniørlisten har en lang historie i IDAs system og har flyttet IDA i retning mod flere decentrale aktiviteter. Listen har fokus på, at IDA er en fagforening, og fastholder, at IDA skal kæmpe for gode ansættelsesvilkår for ingeniører. Samtidig skal de netværksskabende aktiviteter styrkes. Ingeniørlisten har erfaring fra alle IDAs enheder og ved derfor meget om, hvad der sker i IDA.

  Hvem

  Ingeniørlisten er stærk i alle regioner og mange af listens kandidater er mellem valgene aktive i regionale fagtekniske enheder og afdelinger eller i IDAs fagtekniske netværk. Listen stræber efter en god balance mellem erfaring og fornyelse og har derfor både kandidater, der har været med i det politiske arbejde i mange år og kandidater, der lige er startet.

  Vision

  Flere medlemmer skal være frivillige i IDA, helst på en sjovere og mere givende måde. IDAs administration skal tage det tunge administrative arbejde.

  IDA skal være større. Med flere arrangementer kan IDA gøre en forskel for flere, og andelen af medlemmer blandt danske ingeniører kan stige.

  IDAs profil skal være skarp på STEM-området. IDA skal fortsat være det naturlige valg, når politikere har brug for viden og samarbejde om teknologi.

  Candidates in