Normal fixed ida pensionistlisten

Supporters

No supporters

Pensionistlisten

Party leader Jens Heide
Setup type Prioriteret / Prioritised ranking
External links
Message

Use the knowledge, skills and drive of older engineers. Older employees must be protected against exclusion. We speak for the IDA members who are retired or will be soon.

Budskab

Sæt ældre ingeniørers viden, kompetencer og drivkraft bedre i spil. Ældre medarbejdere skal sikres mod udstødelse. Vi er talerør for IDA-medlemmer, der er pensioneret eller snart bliver det.

Program

Older engineers ensure the future

Use the knowledge, skills and drive of older engineers better. The Pensioners’ List will be an important voice of the IDA members who are retired or will be soon.

Older engineers have valuable experience and knowledge that can be a driving force in the profession and the Danish workplaces. By setting up a temp agency for older engineers in IDA, The Pensioners’ List wants to help Danish workplaces secure resources for solving engineering tasks. At the same time, the values and rooted academic culture of older engineers are brought into the workplace for a shorter or longer period of time.

It must be ensured that older IDA members are not excluded or forced out of their jobs, and The Pensioners’ List will work actively to ensure that the engineers can have a dignified withdrawal from the labour market.

Key issues
Give companies the opportunity to draw on the knowledge, values and professional culture of experienced engineers.

Stop forcing out older employees.

Good retirement plans for everyone.

Strengthen the already strong professional networks. Retired members are often as passionate professionally as those who work.

 

 

 

 

History

The Pensioners' List came into existence because of the lack of a voice for the IDA members who were retiring or on their way to it. The list has over the years achieved good representation in the main board, the Board of Representatives and political committees. The work is more relevant than ever, because our life expectancy increases, and more IDA members want to work later in life or only partially retire.

Vision
IDA must continue to grow, but not at all costs.

The range of professional offers to the members must be considerably larger than today.

IDA must ensure individual counselling as more consulting and project opportunities arise, for example as an independent consultant with a former employer.

IDA must set the national agenda for labour market policy for older employees. It should be made financially worthwhile to postpone your retirement and to partially retire.

Program

Ældre ingeniører sikrer fremtiden

Sæt ældre ingeniørers viden, kompetencer og drivkraft bedre i spil. Pensionistlisten vil være et markant talerør for IDA-medlemmer, der er pensionerede eller snart trækker sig tilbage.

De ældre ingeniører har en værdifuld erfaring og viden, som kan drive faget og de danske arbejdspladser videre. Ved at oprette et vikarbureau for ældre ingeniører i IDA-regi ønsker Pensionistlisten at sikre danske arbejdspladser ressourcer til løsning af ingeniørmæssige opgaver. Samtidig bibringes de ældre ingeniørers værdier og rodfæstede faglige kultur i en kortere eller længere periode.

Det skal sikres, at de ældre IDA-medlemmer ikke bliver udstødt eller presset ud af deres job, og Pensionistlisten vil arbejde aktivt på at sikre ingeniørerne en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Mærkesager:

  • Giv virksomhederne mulighed for at trække på erfarne ingeniørers viden, værdier og faglige kultur.
  • Stop udstødning af ældre ansatte.
  • God pensionsordning til alle.
  • Styrk de stærke faglige netværk. Pensionerede medlemmer er ofte lige så passionerede fagfolk som de erhvervsaktive.

Historik

Pensionistlisten opstod, fordi der manglede et talerør for de IDA-medlemmer, der var på pension eller på vej til det. Listen har gennem årene opnået en god repræsentation i hovedbestyrelse, repræsentantskab og politiske udvalg. Arbejdet er mere aktuelt end nogensinde, fordi vores levealder stiger, og flere IDA-medlemmer ønsker at arbejde senere i livet eller kun trække sig delvist tilbage.

Vision

IDA skal fortsat vokse, men ikke for enhver pris.

Udbuddet af faglige tilbud til medlemmerne skal være væsentligt større end i dag.

IDA skal sikre individuel rådgivning, i takt med at der kommer flere konsulent- og projektansættelser, eksempelvis som selvstændig konsulent hos en tidligere arbejdsgiver.

IDA skal sætte national dagsorden inden for arbejdsmarkedspolitik for ældre medarbejdere. Det skal kunne betale sig at udsætte sin pensionering og være  lettere at trække sig delvist tilbage.