Normal fixed logo idavalg 19

Supporters

 • Michael Lamon
 • Jan Olsen
 • Allan Slot
 • Jan Müller
 • Bente Olsen
 • Claus Albert Christensen
 • Thomas Thorngreen
 • Ercan Ulusoy
 • Camilla Juhl
 • Knud Anker Jepsen
 • Ken Mathiasen
 • Egon Nissen
 • peter hoi
 • Jörn Petersen
 • Lise Mortensen
 • Flemming M. Ravn
 • Udviklingslisten

  Party leader Michael Lamon
  Setup type Prioriteret / Prioritised ranking
  External links
  Message

  IDA must be decentralized. Activities and finances must be moved out of Copenhagen and instead be put into play in local areas, so IDA can grow from below - especially outside the big cities.

  Budskab

  IDA skal decentraliseres. Aktiviteter og økonomi skal flyttes ud af København og i stedet sættes i spil i lokalområderne, så IDA kan vokse nedefra – særligt uden for de store byer.

  Program

  Move IDA out of Copenhagen!

  IDA must be decentralized, says The Development List. Activities and finances must be moved out of Copenhagen and activities must be strengthened in the local areas, so IDA can grow from below - especially outside the big cities.

  There is a need to turn IDA upside down so that initiatives come from the volunteering local IDA members, says The Development List. IDA's resources and initiatives must be put into play in the peripheral areas of Denmark, where a large part of its members live and work. It is in these areas that the members' need for networking and professional unity is greatest. By letting initiatives come from the local areas and focusing them there as well makes it possible for more people to participate, and IDA membership becomes much more attractive to those who are not already in IDA. The administration must be slimmed down, and the energy must be spent on more activities, such as workshops and open network meetings. Finally, the electoral system must be simplified even further so that it is easy and logical to cast your vote.

  Key issues
  -Decentralization of IDA. Resources and activities must be relocated all over Denmark.

  -Better democracy. The regional boards should be replaced more often, and it should be easier to cast your vote for the Board of Representatives.

  - The membership fee should be less or the same, but with more activities for your money.

   

   

   

  History

  The Development List is a new list that wants to change IDA from within. The list has experience with local work and the political reality of IDA. It was started by former chairman of IDA Sønderjylland Michael Lamon, answering the calls from members who wished to develop and future-proof  IDA based in the local areas. The list appeals to all members - both publicly and privately employed, young, older, women and men.
  The Development List needs candidates from all over the country and therefore invites interested parties to join the list.

  Vision
  A decentralized IDA is easily accessible because it is closer to the individual member - geographically and professionally.

  IDA should have more offers of a social and professional nature, but also courses and education that otherwise will not be offered.

  IDA must grow on the basis of the higher activity level in the local areas.

  IDA must make locally visible sustainability and the UN Sustainable Development Goals.

  Program

  Flyt IDA ud af København!

  IDA skal decentraliseres, lyder det fra Udviklingslisten. Aktiviteter og økonomi skal flyttes ud af København og styrke aktiviteterne i lokalområderne, så IDA kan vokse nedefra – særligt uden for de store byer.

  Der er behov for at vende IDA på hovedet, så initiativerne kommer fra de frivillige, lokale IDA-medlemmer, mener Udviklingslisten. IDAs ressourcer og initiativer skal ud i yderområderne i Danmark, hvor en stor del af medlemsskaren bor og arbejder. Det er i disse områder, medlemmernes behov for netværk og fagligt sammenhold er størst. Ved at lade initiativerne udgå fra lokalområderne og afvikle dem samme sted, bliver det muligt for flere at deltage, og IDA-medlemskab bliver langt mere attraktivt for dem, der ikke allerede er i IDA. Administrationen skal på slankekur, og energien skal bruges på flere aktiviteter, eksempelvis workshops og åbne fysiske netværksmøder. Endelig skal valgsystemet forenkles endnu mere, så det er let og logisk at afgive sin stemme.

  Mærkesager:

  -Decentralisering af IDA. Ressourcer og aktiviteter skal flyttes ud i hele Danmark.

  -Bedre demokrati. Der skal være mere udskiftning på posterne i regionsbestyrelserne, og det skal være lettere at afgive sin stemme til repræsentantskabet.

  -Mindre eller samme kontingent, men flere aktiviteter for pengene.

  Historik

  Udviklingslisten er en nyopstået liste, der ønsker at påvirke IDA indefra. Listen har erfaring med det lokale arbejde og den politiske virkelighed i IDA. Den er startet af forhenværende formand for IDA Sønderjylland Michael Lamon efter opfordringer fra medlemmer, der ønsker at udvikle og fremtidssikre IDA med udgangspunkt i lokalområderne. Listen appellerer til alle medlemmer – såvel offentligt ansatte som privatansatte, selvstændige, unge, ældre, kvinder og mænd.

  Udviklingslisten mangler kandidater fra hele landet og opfordrer derfor nye interesserede til at stille op for listen.

  Vision

  Et decentralt IDA er let at gå til, fordi det er tæt på det enkelte medlem – geografisk og fagligt.

  IDA skal have flere tilbud af social og faglig karakter, men også kurser og efteruddannelse, som ellers ikke bliver udbudt.

  IDA skal vokse på baggrund af det højere aktivitetsniveau i lokalområderne.

  IDA skal synliggøre bæredygtighed og FNs verdensmål lokalt

  Candidates in

  IDA Fyn
  Keld Friis Christiansen
  IDA København
  No candidates found.
  IDA Nord
  No candidates found.
  IDA Nordsjælland
  No candidates found.
  IDA Østjylland
  No candidates found.
  IDA Sjælland
  No candidates found.
  IDA Syd
  Michael Lamon
  IDA Vestjylland
  No candidates found.