Mads Nyborg

List Fagforeningslisten
Alder / Age 56
Arbejdssted / Workplace DTU Compute
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm

Candidates in