IDA-kompasset

Tag testen og bliv klogere på, hvilken liste der bedst repræsenterer dine synspunkter.

Vælg region

1

1. IDA skal være mere synlig i samfundsdebatten og ad den vej påvirke politiske beslutninger inden for emner, der fordrer ingeniørmæssig eller naturvidenskabelig kompetence.

2

2. IDA skal blive i AC-fællesskabet, så overenskomstforhandlingerne foregår i samarbejde med de øvrige akademikerorganisationer.

3

3. IDA skal arbejde for at tiltrække udenlandske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater til Danmark.

4

4. IDA skal være en eksklusiv fagforening for ingeniører og cand.scient.er, og skal derfor ikke optage medlemmer med kortere tekniske uddannelser.

5

5. IDA skal arbejde for at hæve beløbsgrænsen for arbejdstagere fra ikke-EU-lande, der kommer til Danmark for at arbejde.

6

6. IDA skal være mere synlig som fagforening på arbejdspladserne, end foreningen er i dag.

7

7. IDAs politiske system - med 65 medlemmer af repræsentantskabet og 12 politiske lister - er for stort og uoverskueligt og skal trimmes.

8

8. IDA skal opprioritere det sociale og faglige arbejde ude i landet frem for at satse på store arrangementer i København.

9

9. IDA skal støtte opstartmiljøet i Danmark gennem økonomisk støtte til medlemmer, der ønsker at starte selvstændig virksomhed.