Henrik V. Jørgensen

Hvorfor skal du stemme på mig?

Jeg stiller op som en aktiv bruger af havnen uden særinteresser. Jeg vil sikre, at de aktive brugere af havnen får det bedst mulige udbytte både på kort og lang sigt.

Jeg har igennem de sidste 22 år haft en båd liggende i Rungsted Havn. Derfor har jeg fået et godt indblik i mange af de problemstillinger og udfordringer, der igennem tiden har været på havnen.

En stemme på mig vil være en stemme på aktiv involvering af havnens brugere på tværs af interessegrupperne.