Jørgen Thorsell

Hvorfor skal du stemme på mig?

I mange år har jeg bidraget til ungdomsarbejdet på havnen og senere til at bringe elitecenteret til havnen. Jeg har sejlet fra havnen siden 1970. I det daglige beskæftiger jeg mig med udvikling af god ledelse.
Jeg vil især bidrage til:
1. Vore bådpladser bliver mere attraktive både nu og fremover såvel i kvalitet som i økonomisk henseende.
2. Større transparens og inddragelse i havnens bestyrelsesarbejde.
3. Sikre vores stemme i bestyrelsen, der står mål med vort bidrag til havnens økonomi.