René van Laer

Hvorfor skal du stemme på mig?

1.Være med til at sikre havnens fremtid på et forsvarligt økonomisk grundlag for den enkelte bådejer uden at havnens høje standard går tabt.
2.Sikre at bestyrelsens arbejde sker åbent og i dialog med havnens brugere. Alle større og væsentlige beslutninger bør der orienteres om – uanset beløbsstørrelse.
3.Sikre at der sker et større samarbejde mellem alle havnens brugere, så vi i fællesskab via bestyrelsesarbejdet får sikret, at udviklingen af havnen sker som et fællesprojekt mellem alle brugere