Bo Grønvall Christensen

Stilling Førtidspensionist
Opstillingstype Privat
Kontakt mig på E-mail
Kontaktinfo bo.christensen.NFS@gmail.com
Hvem er jeg?

Jeg hedder Bo Grønvall Christensen, er 50 år og gift med Marianne, vi har 2 børn, Minna og William.

Arbejdsmæssigt har jeg været vidt omkring, startede som EDB-assisten, blev senere lokalradio medarbejder, og tog herefter en uddannelse som pædagog.

Jeg har både erfaring som ansat, konsulent, og leder, har været selvstændigt erhvervsdrivende indenfor IT, både software udvikling, og senere hardware implementering.

P.t. er jeg aktiv i Skole og forældre hvor jeg sidder pga. mit hverv som skolebestyrelsesformand, og Forenet Kredits repræsentantskab, hvor jeg var aktivt medvirkede til at standse børsnoteringen af Nykredit koncernen, for at bevare Nykredit/totalkredit som kundeejede.

Hvorfor skal du stemme på mig?

Du skal stemme på mig, hvis du vil have en medlem, som vil kæmpe for, at SE til stadighed skal være fuld og helt kundeejet og kontrolleret.

SEs primære opgave er, at levere forbrugsydelser til sine kunder til så lave priser som mulig. Derfor er det også repræsentantskabet opgave, at holde bestyrelsen og ledelsen skarpe på altid at holde omkostningerne nede på et markedskonformt niveau. Denne opgave påtager jeg mig gerne.

SEs overskud skal bruges både til almennyttig formål og til at udvikle virksomheden til fordel for kunderne, så SE er en stærk spiller i mange generationer.

Derudover er det for mig væsentligt, at SE agerer "ordentligt", samt har fokus på kernen i forretningen.